Mitä tämä juttu on? ”Epäpätevyysalennus…”

25.9.2018

Mitä tämä juttu on? ”Epäpätevyysalennus…”

 

Epäpätevyysalennus tarkoittaa käytännössä sitä, että työnantaja on voinut vähentää puuttuvan koulutuksen vuoksi tehtäväkohtaisesta palkasta jopa 10%. Epäpätevyysalennuksen käyttö ei ole ollut kuitenkaan automaattisesti mahdollista enää vuoden 2012 jälkeen. Tehtäväkohtainen palkka tulee määritellä tehtävän vaativuuden perusteella, eikä sen mukaan, onko viranhaltija/työntekijä työhönsä muodollisesti pätevä.

Seuraavassa työehtosopimuksen määritelmä asiasta:

 

KVTES II luvun 9 § 2 momentin mukaan riippumatta siitä, täyttääkö viranhaltija/työntekijä tehtävään edellytetyt lakisääteiset tai toimivaltaisen viranomaisen päättämät kelpoisuusvaatimukset, on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti määriteltävä tehtävän vaativuuden perusteella.

Mikäli epäpätevän viranhaltijan/työntekijän työtehtävät ovat samat kuin pätevän, palkkaa ei voida alentaa ns. epäpätevyyden perusteella.

 

Tunnistatko itsesi esimerkiksi seuraavista?

  1. Mikäli olet sosiaali- ja terveysalan opiskelija ja sinut on palkattu töihin nimikkeellä hoitoapulainen tai harjoittelija…
  2. Toimit opiskelija sijaisena sairaanhoitajan tai lähihoitajan nimikkeellä ja sinulta on vähennetty tehtäväkohtaisesta palkasta xx%....
  3. Olet uusi, mutta pätevä työntekijä työyksikössäsi, mutta kohdallasi sovelletaan epäpätevyysalennusta.

 

…Mikäli tunnistat, ole yhteydessä esimieheesi…

 

Mikäli epäpätevyydestä on vähennetty palkkaa, voi olla mahdollista, että on oikeutettu palkkasaataviin takautuvasti. Mielessä on hyvä pitää tuon lisäksi vielä se, että palkkasaatavat vanhenevat 2-5 vuoden sisällä riippuen tilanteesta.

 

Terveisin Soiten Tehyn luottamusmiehet